středa 19. ledna 2022 Doubravka

Uplynulo 160 let od narození Františka Ulricha, jednoho z nejvýznamnějších starostů v dějinách Hradce

V letošním roce si připomeneme hned několik kulatých výročí souvisejících s dr. Františkem Ulrichem, jedním z nejvýznamnějších starostů v dějinách Hradce Králové. Narodil se 6. února 1859, tedy před 160 lety a 18. května to bude 80 let od jeho úmrtí. Funkci starosty města vykonával od roku 1895 a letos tomu bude již 90 let, kdy své působení na radnici po téměř 35 letech ukončil.

Po roce 1989 se osobnosti Františka Ulricha znovu dostalo čestného místa v hradecké historii. Na mapě města najdeme Ulrichovo náměstí a v říjnu roku 1990 byla ve vestibulu tehdejšího sídla hradeckého městského úřadu slavnostně odhalena Ulrichova busta od sochaře Karla Samohrda.

Jeho jméno a podobu nese i výroční cena města Hradce Králové, která se od roku 1998 uděluje za významné nebo celoživotní dílo kulturního, vědeckého, sportovního nebo společenského významu.

„Bezesporu jde o jednu z nejvýznamnějších postav novodobých dějin našeho města. Při této příležitosti město na jeho osobnost upozorní výroční edicí stříbrné pamětní medaile, kterou symbolicky dostávají noví občánci města. Na jedné její straně bude právě připomenutí dr. Ulricha,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Život Františka Ulricha

František Ulrich se narodil 6. února 1859 na Velkém náměstí v domě U Špuláků v Hradci Králové. Po studiích na místním gymnáziu se stal posluchačem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a studia úspěšně ukončil roku 1881.

V roce 1889 byl poprvé zvolen do městského zastupitelstva. V čele města tehdy působil konzervativní starosta Hynek Lhotský, ale hybatelem dění byl jeho náměstek Ladislav Jan Pospíšil, který Ulricha sám vytipoval za svého pomocníka. Po smrti Pospíšila v roce 1893 byl František Ulrich zvolen jeho nástupcem do městské rady. Ulrichovi spolupracovníci si cenili zejména jeho píle, svědomitosti, pracovního nasazení, právnického vzdělání a řečnických schopností. Svou roli sehrálo jistě i jeho mládí, reprezentativní, elegantní zjev a milé, vlídné společenské vystupování. O dva roky později byl - tehdy jako člen Národní strany svobodomyslné - František Ulrich dne 6. února 1895 zvolen poprvé starostou města Hradce Králové. Starostou byl pak opakovaně zvolen ještě v letech 1899, 1902, 1906, 1911, 1914, 1919 a 1923. Řadu let také působil v okresním zastupitelstvu. V roce 1901 a 1908 byl zvolen zemským poslancem do Sněmu království českého za Hradec Králové, Jaroměř a Josefov. 

Pod jeho vedením se město Hradec Králové přeměnilo z provinčního sídla bývalé pevnosti v polích a lukách v moderní centrum severovýchodních Čech. Ke spolupráci přizval přední odborníky, jakými byli architekti Jan Kotěra, nebo Josef Gočár, a položil tím základy k velkorysé urbanistické koncepci, kterou se město i v dalších letech svého rozvoje ctilo. Usiloval, aby se Hradec stal sídlem významných úřadů, závodů a institucí, zejména vzdělávacích a kulturních. Význam města pozvedl i zajištěním dobrého komunikačního spojení s okolním světem.

Na funkci starosty rezignoval František Ulrich 30. září 1929. Odchodem z funkce však jeho práce pro město neskončila. Ulrichovy názory a rady byly nadále využívány, stejně jako jeho velký vliv. Svůj vděk a úctu mu město vyjádřilo tím, že jej v roce 1921 jmenovalo svým čestným občanem, v roce 1925 po něm nazvalo nové náměstí a v roce 1933 jej zvolilo čestným starostou.

Na sklonku života často pobýval František Ulrich u dcery Ludmily v Rokycanech, kde 18. května 1939 zemřel. Urna s jeho popelem je uložena v kolumbáriu Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové.

Autoři

Štítky Hradec, starosta, František Ulrich, výročí

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.