pátek 30. října 2020 Tadeáš

Pro silnici 35 z Turnova na Jičín je hotová dokumentace EIA

Pro plánovanou výstavbu silnice 35 z Turnova do Jičína je nejlepší variantou čtyřpruhové uspořádání od Turnova k odbočce na Semily se severním obchvatem Rovenska pod Troskami a zbytek trasy se střídavým třípruhem. Tato varianta výstavby silnice označované i jako S5 bude mít nejmenší vliv na životní prostředí, vyplývá z nedávno dokončené dokumentace v procesu EIA.

„Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru na životní prostředí je možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí, ochrany zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území," píše se v závěru dokumentace.

Dva roky čekání

Dokončení dokumentace starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislý blok) vítá. „Čekali jsme na ní dva roky," řekl. Obce a další dotčené orgány či veřejnost nyní mohou k dokumentaci podávat připomínky. Na jejich základě vznikne oponentní posudek a vypíše se veřejné projednání. V dokumentaci se uvádí, že výstavba silnice by mohla začít kolem roku 2030. Rozdělená by měla být do pěti etap a poslední dokončená v roce 2040.

Nová silnice dlouhá zhruba 32 kilometrů by měla zlepšit a zrychlit spojení z Libereckého do sousedního Královéhradeckého kraje a odvést tranzitní dopravu z obcí. Uvažovalo se nejprve o stavbě s parametry dálnice, k tomu ale není vzhledem k hustotě dopravy důvod. Trasy byly původně tři, vybrána byla takzvaná severní, jež z velké části kopíruje současnou silnici.

V rámci EIA se posuzují dvě možné trasy, zda vést obchvat Rovenska ze severu či jihozápadu. U severního obchvatu se navíc zvažuje, zda by měla být silnice se střídavým třípruhem v celé délce od Turnova k Jičínu nebo se čtyřpruhem mezi Turnovem a odbočkou na Semily v Žernově u Rovenska. U jihozápadního obchvatu Rovenska se počítá s třípruhem v celé délce trasy.

Vyhýbání se cenným lokalitám

Podle dokumentace jsou trasy navržené tak, aby se v co největší míře vyhýbaly zastavěným územím a ekologicky cenným lokalitám. V Turnově - Pelešanech se počítá s výstavbou tunelu. „Ve vymezeném zájmovém území tunelu a jeho blízkém okolí je v archivu Geofondu ČR podle registru sesuvů registrováno rozsáhlé sesuvné území s označením, že jsou dočasně uklidněná. V případě realizace tunelu v tomto sesuvném území je nutné v předstihu počítat s rozsáhlými stavebně technickými opatřeními, které zamezí aktivaci sesuvných pohybů," píše se v závěru dokumentace.

Výstavba by podle dokumentace měla významně snížit imise a hluk v obcích. „Středně významné vlivy na faunu, flóru a ekosystémy se podařilo vhodně snížit mnoha podmínkami. Vlivy na krajinu, které je možno označit jako středně velké, jsou významně eliminovány návrhem na vegetační úpravy záměru," uvádí se v závěru dokumentace.

Ohodnoť článek

Autoři | Foto Město Turnov

Štítky silnice, správa, stavby, Turnov, Liberecký kraj, Královéhradecký, kraj, doprava

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.