Počasí dnes29 °C, zítra25 °C
Středa 19. června 2024  |  Svátek má Leoš
Bez reklam

Jedná se o PR článek. Více info k PR článkům můžete najít ZDE.

Dálniční oddělení v Pardubickém kraji hledá nové posily

PR článek

Dálniční oddělení Městec vzniklo na konci roku 2022 rozdělením Dálničního oddělení Vysoké Mýto na Dálniční oddělení Městec a Dálniční oddělení Opatovec. Dálniční oddělení Městec sídlí nedaleko obce Chroustovice, místní část Městec, okres Chrudim a to v souladu s novým trendem, v těsném sousedství sídla Správy a údržby silnic a dálnic ČR, kde je zcela nově vybudovaný areál s veškerým potřebným zařízením. Dálniční oddělení Opatovec prozatím sídlí ve Vysokém Mýtě, po vybudování celého úseku dálnice D35 se přesunou do Opatovce v okrese Svitavy.

Dálniční oddělení Městec má na starosti bezpečnost a plynulost silničního provozu na úseku dálnice D35 od mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D11 (MÚK Sedlice) až na současný konec za mimoúrovňovou křižovatku Ostrov. Současná délka dálnice je cca 31,5 km v jednom směru, (celkově 63 km), po dostavení dalších úseků dálnice D35 bychom měli mít na starosti cca 50 km dálnice v jednom směru (celkově cca 100 km). Dále se stará o veřejný pořádek zejména na obou odpočívkách a benzinových stanicích u dálničního tělesa. Hlavní náplní práce je dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, který spočívá v měření rychlosti, kontrole používání zádržných systémů, kontrole způsobu jízdy, monitorujeme a řešíme nedovolené předjíždění, držení hovorových zařízení, kontroluje řidiče v souvislosti se zákazem požívání alkoholu nebo jiných návykových látek. Mezi další činnosti pak patří kontroly v souvislostech s povinnostmi se řádně věnovat řízení vozidel, věnuje se technickému stavu vozidel, provádí vážení vozidel, kontroluje dodržování sociálních předpisů v dopravě, např. dodržování bezpečnostních přestávek v řízení, kontroluje vozidla přepravující nebezpečné látky a zároveň kontroluje úhradu časového poplatku za užití zpoplatněné komunikace (dálniční známky). Policisté samozřejmě řeší dopravní nehody, zjištěné přestupky a trestné činy. Dále se věnují kontrolám v souvislosti s nelegální migrací na území České republiky ve spolupráci s Cizineckou policií, často spolupracují s Centrem služeb pro silniční dopravu a v neposlední řadě spolupracují se školami a výcvikovými zařízeními. Spolupracují i s Leteckou službou Policie ČR. Dálniční oddělení mají celokrajskou působnost a řidiči se s policisty dálničních oddělení mohou setkat i na jiných typech nejen rychlostních komunikací, často dohlížejí nad bezpečností a plynulostí silničního provozu i v obcích a na ostatních páteřních komunikacích, nebo například při tuningových srazech a kdekoliv jinde, kde je to třeba.

Dálniční oddělení Opatovec má naprosto stejnou náplň práce s tím rozdílem, že jejich výkon je směřován v současné době především na silnici první třídy č. 35 v Pardubickém kraji, a to vzhledem k tomu, že úsek dálnice D35 v regionu okolo Litomyšle, u Svitav a dále směrem k Mohelnici je teprve ve výstavbě, nebo se výstavba dálnice připravuje. Před zprovozněním nových úseků je třeba mít dostatek již vycvičených policistů, kteří budou na nové dálnici a na okolních komunikacích dohlížet nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, proto kolegové z Dálničního oddělení Opatovec vykonávají službu i na Dálničním oddělení Městec, aby získali potřebné zkušenosti.  

Dálniční oddělení Městec se podařilo poměrně solidně personálně stabilizovat, zbývá obsadit již jen řádově jednotky personálních tabulek, a i ty jsou již poptávány policisty z jiných oddělení. V současné době se proto snažíme obsazovat tabulky na Dálniční oddělení Opatovec, kde je volných personálních tabulek dostatek.  Při náboru neděláme žádné rozdíly mezi mužem a ženou. Policistky vykonávají stejnou práci jako policisté, všichni mají rovné podmínky a rovné ohodnocení. 

Nově příchozí policisty na Dálniční oddělení Městec čeká nové, moderní, čisté a kulturní prostředí. Čeká je služba v nepřetržitém provozu, tzv. 24/7. Činnost je založena na moderních technologiích, většina prostředků, se kterými policisté pracují, je založena na dálkovém přístupu do databází a evidencí, čeká je služba v nejmodernějších služebních vozidlech, která používají primárně dálniční oddělení (např. služební vozidla Škoda Superb v nejvyšší výkonové výbavě, vozidla a motocykly značky BMW).  Na Dálničním oddělení Opatovec používají obdobná technická zařízení, po vybudování nového oddělení budou mít naprosto shodné podmínky pro službu. Obě oddělení jsou vyhlášená svým příkladným přístupem k policistům pracujícím na obou oddělení ze strany vedoucích pracovníků. Atraktivita spočívá zejména v různorodosti práce, policista na dálničním oddělení se věnuje širokému rozsahu činností a není pouze specializován třeba jen na dohled nad BESIP nebo jen na šetření dopravních nehod, ale navíc musí mít i znalosti v oblasti pořádkové policie, největší devízou je pak práce s moderními prostředky na jediné dálnici v Pardubickém kraji.

Nováčkové prochází standardním přijímacím řízením, které se skládá z psychologického prověření osobnosti, fyzických a zdravotních testů. Všichni mají rovné podmínky.  V případě přijetí do služebního poměru a přijetí na dálniční oddělení, absolvují základní odbornou přípravu zpravidla v Jihlavě, kde je umístěno vzdělávací zařízení pro dopravní službu, která v současné době trvá sedm měsíců, poté absolvují tříměsíční výpomoc na jiném oddělení v kraji, kde je personální situace méně příznivá. Poté se navrátí na naše oddělení a zapojí se do běžného výkonu služby. Uchazeč o práci na dálničním oddělení by měl mít určité zájmy a znalosti v oblasti provozu silničních motorových vozidel, měl by mít řidičské oprávnění alespoň na skupinu „B“. Řidičské oprávnění pro skupinu „A“, tedy motocykly, určitě není podmínkou přijetí do služby k dálniční policii, ne každý již sloužící policista nebo policistka má toto oprávnění, pokud však o to policista stojí, může toto oprávnění získat v průběhu služby.

Co se týče kariérního postupu, tak ten je plně v rukou každého policisty, záleží jen na jeho znalostech, schopnostech, vůli k práci a píli. Dálniční oddělení je základním typem útvaru Policie ČR, stejně jako jsou dopravní inspektoráty, obvodní nebo místní oddělení. Nezáleží na tom, zda policista nastoupí sem nebo na jiné oddělení, záleží jen a pouze na něm samotném.

Dálniční oddělení vede nadporučík Marek Plitz. Jak to měl on s nástupem k policii? „Vždycky jsem měl rád jakékoliv technické prostředky, zejména motorová vozidla, letadla, vrtulníky a lodě, zároveň mne zajímala práce s nimi a jejich bezpečné řízení a ovládání, dále mne vždy zajímaly technické prostředky pasivní a aktivní bezpečnosti silničních motorových vozidel a od těchto zájmů to k policii rozhodně nebylo daleko. Práce u dopravní policie mi mé zájmy umožnila naplnit a využít znalosti získané na střední škole a poté i na vysoké škole,“ uvádí zkušený dopravní policista.

Co bylo pro Marka Plitze nejtěžší z příjímacího řízení a co shledává jako nejtěžší nyní: „příjímací řízení pro mě, v době, kdy jsem nastupoval jako devatenáctiletý mladík, nebylo žádným problémem. Přijímací řízení bylo obtížnější, než je v současné době. Od dětství jsem byl zvyklý mít dostatek pohybu a sportovních činností a udělat pár kliků nebo uběhnout za dvanáct minut přes dva kilometry zas tak velký problém pro naší generaci nebyl. Když se jako vedoucí Dálničního oddělení Městec a Dálničního oddělení Opatovec dostanu k příjímacímu řízení, a to k fyzickým testům, tak mne občas překvapuje, že někteří uchazeči nejsou schopni udělat 18 poctivých kliků.  Pro mne osobně fyzická připravenost policisty je jeho osobní věc, pro mne jako vedoucího oddělení je spíše důležitější, co má uchazeč v hlavě, a jak to dovede využít, než jaké má svaly. Musí však být schopen zastat i práci, při které fyzickou kondici bude potřebovat,“ zhodnotil situaci spojenou s přijímacím řízením npor. Plitz.

Marek Plitz doporučuje všem uchazečům o práci u policie důkladnou přípravu, která však záleží na kondici uchazeče. Samozřejmostí je vstřebat veškeré užitečné informace od náborových pracovníků a prostudovat si sám náborové stránky na internetu. Současně považuje za důležité navštívit oddělení policie, na kterém by chtěli zájemci sloužit, vedoucí pracovníci jim mohou poskytnout přesné a důležité informace, na co si dát při testech pozor, čemu věnovat zvýšenou pozornost, čeho se vyvarovat. Navíc se dopředu alespoň částečně seznámí s náplní a smyslem práce u policie, budou vědět, co je čeká a nemine. Připravený a informovaný uchazeč má mnohem větší šanci v přijímacím řízení uspět.

Vedoucí dálničních oddělení uvádí jako největší benefity práce u Policie ČR jistotu zaměstnání, pravidelný příjem a finanční stabilitu, dále rozmanitost pracovní náplně, její důležitost pro správný chod společnosti, dovolenou 6 týdnů, možnost rekreace v resortních zařízeních, ozdravný pobyt v lázních, náborový příspěvek, příspěvek na penzijní pojištění, práci v perspektivním mladém kolektivu, jakož i práci s moderními technickými prostředky.

Závěrem Marek Plitz uvádí, že: ,,..fond pracovní doby, bezpečnostní přestávky a mezisměnové volno jsou stanoveny zákonem o služebním poměru. Být policistou neznamená, být v zaměstnání nepřetržitě každý den o rána do noci. Policisté mají zákonem zaručené osobní volno mezi směnami, takže mají dostatečný prostor pro vlastní aktivity, jako jiní zaměstnanci a i když slouží např. o víkendu, tak po službě mají volno a mohou jej využít dle vlastních zájmů. Někteří jej využijí pro rodinu, jiní pro sportovní nebo kulturní zájmy. Já si chodím občas zaběhat, nebo projet se na kole, nebo se prostě projít v přírodě. Mám ale rád i sledování kvalitních filmů a rád si zahraju i nějakou počítačovou hru s lodní nebo leteckou tematikou.“

Uchazeči či uchazečky o práci u Policie ČR v Pardubickém kraji mohou zavolat na tel.: +420 720 166 708, napsat na email krpe.nabor@pcr.cz, nebo vyplnit formulář zde.

Zajímá tě práce 158x jinak? Hledáš práci na celý život? Přidej se k Policii ČR!

Hodnocení článku je 80 %. Ohodnoť článek i Ty!

Štítky Policie ČR, nábor, kampaň, policisté, pčr, práce, zaměstnání, příležitost, nabídka, volná místa, jistota, stabilní zaměstnání, benefit, zajímavá práce, nabídka práce, pardubický kraj, bezpečnostní složky, dopravní policie, dálniční oddělení

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Dálniční oddělení v Pardubickém kraji hledá nové posily  |  Krimi  |  Hradecká Drbna - zprávy z Hradce a okolí

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.